ברכת המכללה האקדמית "ספיר"

בתחילת חרדש נובמבר , 2007 התקיים במבללה האקדמית ספיר כנס לציון 90 שנה למלחמת העולם הראשונה > p ! o בפרספקטיבה היסטורית ניתן לראות במלחמה זו אבן יסוד להתפתחות המפעל הציוני בארץ ישראל ולתמורות שידעה ב 51 השנים שחלפו עד קום המדינה . ארבע מאות שנים רצופות שלטו העותימאנים בארץ ישראל , ושלטונם הטביע בה את חותמו . בתום תקופה זאת עברה fnx , 7 לידי בריטניה . שהחוותה את גבולותיה המדיניים והמנהליים וגם קבעה את חוקיה ואת סדרי השלטון . תמורות אלו יצרו , בין השאר , את הבסיס להעמקת מאמציה ההיסטוריים של התנועה הציונית להגשים את רעיון הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל , עם פרסום הצהרת בלפור , ב 2 בנובמבר . 1917 במהלך הקרבות בארץ ישראל , פתחה בריטניה צוהר למפעל הציוני , ימינרי הרברט סמראל , לנציב הברלטי הראשון , הועמק שיתוף הפעולה . לאורך שנות המנדט הבריטי ידעה מערכת היחסים עליות ומורדות , אולם אין ספק שבזכות קשר זה הצליחה התנועה הציונית להגשים את מטרתה ; החלטת עצרת האומות המאוחדות בדבר חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות , מלחמת העולם הראשונה איננה אפוא רק נקודת מפנה בתולדות המלחמות פיין בתקופה המודרנית , במער...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל