חיילים כיו זילנדים במחצבה בחרבה חסיף (ראה עמי .(52 צילום ממלחמת העולם הראשונה (באדיבות גל שיין)