ה^זרר שבר נהפרר ברכות אגירה בוואדי עזה במלחמת העולם הראשונה, מבט לדרומ־מזרח, ברקע - תל גימה (ראה עמי 45)