רשימת המפות

. 1 הנגב הצקתי , מסת התמצאות 16 . 2 הנגב הצפוני , מפת קרקעות 17 " 3 ממוצעים רב שנתיים של כמות הבשם 28 . 4 ישובים ודרכים בנגב הצםוני בשנת 29 1878 , 5 ישובים ודרכים בעב הצפתי בשנת י 30 191 . 6 אדמות א סיר 30 , 7 אדמות גיממה ( רוחמה ) 71 1920 - 8 אדמות חברת גן שלמה ברוממה 72 1933 . 9 אדמות רוחמה 81 1943 , 10 אדמות היהודים והתנחלותם בנגב הצםוני עד אפריל 82 1936 . 11 אדמות היהודים והתנחלותם בנגב הצפוני עד אפריל 98 1947 . 12 אדמות בית אשל ( א & יי , מדסוס ומדבח ) 99 1945 . 13 אדמות גבולות 100 1945 . 14 אדמות רביבים ( עסלוג ' תל צופים ) 101 1945 101 אדמות רוחמה , דורות , שובל ומשמר הנגב 104 1947 . 16 אדמלת רמת - עזה ( בארות 105 1943 ( pur 17 נירים ( דנגויר ) 109 1947 . 18 שובל ( ביר ובאלה ) 110 1947 . 19 ישובים ודרכים בנגב הצפוני 115 19 * 7 . 20 תעיר באר שבע והמרכז העירוני העברי המתוכנן 116 1947 . 21 תכנית מפעל המים בגגב הצםוני בסוף שנת 141 1946 . 22 מפעל המים בנגב הצטוני 142 . 23 דורות , המשק והשטח הבנוי 157 1942 , 24 חלוצה , תכנית הישוב ערב מלחמת השחרור 158 * 25 גגולות , שמחי הנסיונות 177 ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל