ו. מפות

Ruth Kark ( Kleiner ) , 2002 All rights reserved Front cover : A Jewish National Fund poster portraying the Negev vision : of redemption and bringing water to the desolated wilderness ( courtesy JNF archives ) . Back cover : Gvulot , the first observation point in the Ncgev ( photo : Ely Schiller , spring 2002 ) . ( Ruth Kark ( Kleiner Pioneering Jewish Settlement in the Negev 1880 - 1948 ספרה רב החשיבות של רות קרק - ק ליינר , שראה אור לפני קרוב לשלושים שנה , מובא בזאת במהדורה מחודשת , אף שמחקרים רבים נערכו בשנים האחרונות על חולדות ההתיישבות היהודית בנגב , ערכו של הספר נותר בעינו , בהיותו החיבור המקיף והשלם ביותר בנושא זה . עיקר יחודו של הספר הוא בניצול המקורות העשירים . הכוללים לא רק ארכיונים . מהם פחות ידועים . אלא גם , בקרבה לארועים ובמפגש הבלתי אמצעי עם אישים שנטלו הלק במפעל ההתיישבות בננב , ואשר אינם עמנו עוד . המחברת - כיום פרר 3 מן הסנ " ן בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים , ראיינה לצורך כתיבת הספר עשרות אנשים . הספר כולל , על כך מידע ממקור ראשון , שהקורא יתקשה למצוא ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל