ד. שיחות אישיות

. 1 עם אנשי המשקים בת « ריד א . בבארי — שורק אברהם ( ארקה ) 12 . 1 . 67 ב . בבארות יצחק — ברמן מרדכי ; ערמו ! מ . 20 . 12 . 66 ג . בגת — פישלר חיים ; לויט שמחה 29 . 12 - 66 ד . בדורות — צור אריה שמואל 21 , 12 . 66 ה , בהיוגב — בר און ח ; באומן שמואל 26 . 1 . 67 י . במשאבי שדה - י ברנשטיין יהושע ( גנדי ); בן סל חיים ; זרת רותי ; אליאב דרורה 1 . 1 . 67 ז . בגגבה — גולצר נפתלי 4 . 12 . 66 ח , בנירים — מיטיב בני ; ברכשטב משואל ( פלוק ) 6 . 11 . 66 ט . ברביבים — רחבי זכריה 13 . 11 . 66 י . ברוחמה — כנעני אליהו 5 . 2 . ^ 7 עפ אנשי בשתח אחרים באותה תלץטה א , סא " ל בר צבי ששון , באר שכע 2 . 2 . 67 ב . בץ מאיר , באר שבע 30 . 11 . 66 ג . הנגבי מיכאל , באר שבע 2 , 2 . 67 ד . ויץ יוסף , ירושלים 19 . 4 . 66 ה . זריזי זאב , באר שבע 2 . 2 . 67 ו - צוקרמן עשהאל , גדרה 53 . 67  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל