ג. מקורות בארכיונים

. הארכיון הצח 7 י Jt תיקי « ליעזר ק & לן — S 53 S 53 — 646 . 1 S 53 — 658 . 2 S 53 — 674 , 3 S 53 — 679 . 4 $ 53 — 688 . 5 S 53 — 693 . 6 S 53 — 694 / 7 S 53 — 899 . 8 S 53 — 938 . 9 S 53 — 938 JO S 53 — 951 . 11 S 53 — 1077 . 12 S 53 — 1079 43 S 53 — 1080 . 14 S 53 — 1173 . 15 S 53 — 1689 , 16 S 53 — 1797 . 17 תיקי המח ' הטדינירנ — S 25 S 25 — 3821 . 1 ב S 25 — 7237 S 25 - 7256 - 3 S 25 — 9945 . 4 S 25 — 9946 3 J תיקי 8 מן המיידה — 515 S 15 — 37 a , 1 S 15 — 50 . 2 S 15 — 94 a 3 S 15 — 94 b . 4 S 15 — 95 b . 5 S 15 — 96 b . 6 S 15 — 160 . 7 ד . . 0 > pv מן הפיררה — L 2 1 LI LI — 57 1 L 2 — 103 . 2 L 2 — 557 . 3 L 2 — 597 A ה . תיקים מן הסיררה — A A — 240 . 1 ^ A 210 — 26 A 210 — 27 . 3 ו . תיקים מסדרת קרן קיימת לישראל . 1 קרן קיימת לישראל — 15 / 3 / 1 . 2 קרן קיימת לישראל — 3 / 52 3 קרן קיימת לישראל — , 500 באר שבע , רכישת אדמה , 1929— 1931 A קת קיימת לישראל י - , 500 גגב , רכישת אדמה , —1931 1929 . 5 קרן קיימת לישראל — , 502 נגבה , מסירת אדמה , מעטפות , —1943 1941 . 6 קרן קיימת ליש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל