נספח מס' 2 (ראה מפה 20)

11 . 7 , 43 מפת סביבת באר שבע ומבתב לי . ציקרמן , מיום 4 . 2 . 47 ( ראה מפה 20 ) י " ד בשבט תש " ז , 4 . 2 , 47 מס , / 2372 ב . לכבוד מר י , צלקרמן , תל אביב , הנידון : סביבת באר שבע . א . נ . בהמשך לשיחה בינינו בדבר המאמצים שיש לעשות כדי לרכוש עלד אילו חלקות קרקע על גבול העיר באר שבע כקשר עם תכניתנו להקמת מרכז עירובי עברי בבאר שבע , — הרינו שולחים לד בזת תרשים בשתי העתקות , המראה את סביבת העיר : בצבע ירוק מסומנות חלקות הקהק " ל , וביחלד שתי החלקות אשר משני צידי הכביש לחברון — הבאות בחשבון בשביל התחלת הפתוח ; אולם לא ייתכן פתוח כל שהוא על שני שטחים אלה , אלא אם נשיג תחילה את שני המשולשים המסומנים בצבע אדום , שאחד ממנו הוא מערבית צפונית מהכביש הנ " ל ושטחו כ 125 דונם , והשני הוא דרומית מהכביש ושטחו כ 90 דונם . על ידי רכישת שתי החלקות הללו נבטיח את החבור בחלקות הראשונות ניביחוד את הקשר אל הכביש לכל אורך אדמותינו . במדרגה שניה רצוי להשיג את הקרקע אשר ממזרה לאדמת שלוש והמסלמנת במפת בקוים אדומים לשטחה כ 460 די . כחלקה זו נמצאת פסגת המדרון הזה בנקודת הגובה 303 לכל תיכון רציונלי יהיה נזקק...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל