נספח מס' 1 (ראה מפה 16)

דח ' ת מהסיור לקביעת מקום תישדג של ק * ה * ועל ד & זרתי ע ' * עזה . הסיור התקיים ב 8 . 7 , 43 והשתתפו בז האנשים כדלקמן : . 1 מטעם המחלקה להתישבות — מר ע . קרול . . 2 מטעם המשרד לתכניו — ד " ר ג , ייצמן , . 3 מטעם משרד ההשקאה — איבד ה . סוקוליבסקי . . 4 מטעם המחלקה הטכנית — אדר , י , מםריקין . - 5 האדריכל ר . קאופמן , . 6 מטעם המרכז החקלאי של הםועה " מ ח " ח חזני ואונה . 2 . 7 באי כח הבטחון . . 8 בא כח המשק . . 2 השטת המרוכז , שנבדק בסיור הנ " ל והמסרמן בקו אדום במ 5 ה המצורפת לזה , משתרע על פני 3400 דובם והוא מורכב משבי חלקים . החלק הדרומי — קרקע של הקרן הקיימת — 2250 דונם , הנותר בשטח הצפוני שייר לעת עתה ליהודים פרטיים . בפבה הצפונית מערבית על השטח הפרטי נקדחה הבאר והיא הוצבה בתור מקור המים לשטחים הנדונים . השטח המערבי בעומק של כ 00 ל מטר מהבאר מזרחה תפוש ע " י המחנה של האויריה המלכותית , לפי מצב הגבולות ייצא איסוא כי כל השטחים נמצאים במרחק של פחות מ 1600 מטר מגבול המחנה של האויריה , הדורשת כי ישוב אזרחי לא יוסד במרחק יותר קרוב ממיל אחד מהמחנה שלה , בתנאי כי הישוב לא ימצא על גבעה ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל