ה. ייחוד מפעל ההתישבות היהודי בנגב

ייחוד ההתישבות היהודית בנגב מתבטא בעיקר במוטיבציה שהביאה להתישבות באזור זה . באלורי ספר אחרים בעולם היה הדחף במקרים רבים שלילי — צפיפות אוכלוסין גבוהת בארץ המוצא ותוסר קרקע , בעיות סוציאליות - עונשים על פשעים ועוד , דחף זה בוטא יפה על ידי ההיסטוריון האמריקאי טורנר כמה שנקרא : . The safety - valve Thesis הזא עומד על היזתי של הגבול מעין " שסתום בטחון" בו קיימת תמיד האפשרות של . Free Land כאשר היתה משיכה חיובית הרי שהיתה מבוססת על שאיפות מיסיונריות , חיפוש אחר ארצרות טבע , רווח מסחרי הרצון לשיפור המצב הכלכלי יצר הרפתקנות ומשיכה אל חיי הגבול החפשיים ואופיס המיוחד , סורנר הדגיש בספרו הנוגע בספר האמריקני דוקא , את השפעת הסביבה ותנאיו המיוחדים של הספר על עיצוב ההיסטוריה האמריקנית ופיתוח הדמוקרטיה והאינדי בידואליזם . בנגב הישראלי נראים הדברים בצורת שונה . ההתישבות היהודית בנגב היתה חלק ממפעל התתישבות היהודי ב « רץ כולה , במפעל ההתישבות העברי בארץ מילאו תפקיד ראשון במעלה גזרמים חברתיים תרבותיים , בתוכם ניתן למנות ארבע קבוצות עיקריות P גירםים הקשורים ברמה וביכולת הטכנולוגית הגבוהה של המתיישבים ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל