ד. הנגב כאזור ספר

את הנגב ניתן להגדיר כמו את ארץ ישראל כולה כאזור התישבות חדשה , ויותר מכן כאזור ספר ולהשוותו לאזורי התישבות חדשה אתרים בעולם וההתפתחות שחלה בחם במאות ה 19 וה . 20 התישנות חלוצית יכולה להיות מכמה סוגים : התישבות חקלאית , התישבות לצורר ניצול אוצרות סבע — מינרלים , עצים , דיג , ציד , לצורך מחקר מדע י לצורך מסתר או עקב שיקולים פוליטיים או צבאיים עוד . את ההתישבות היהודית בנגב ניתן להגדיר עד 1948 כהתישבות חקלאית בעיקרה הנתמכת על ^ ידי שיקולים פוליטיים , באומן 8 הגדיר עוד בשנות ה 30 אזור ספר כאזור נסיח בו קיימת נסיגה ! m ^ nm ונערכים נסיובות בזנים שונים כדי להתאימם לתנאי האקלים : עונת גידול קצרה או משקעים מעסים מדי . החלוציות מתבטאת לדעתו בחיפוש אחר קומבינציה של קרקע , אקלים וגידולים שונים שיביאו להשגת רמת חיים מתקבלת על הדעת , ההתישבות היהודית בנגב עד לשנת 1948 מתאימה מאד להגדרותיו של באומז בהיותה התישבות נסיונית באזור ספר , כשהמתישבים מנהלים אורוז חיים חלוצי . לדעת באומן הגורמים החשובים בחקר אזור ספר הם : אפשרויות אקלימיות , מגבלות צמחיה , סבע הקרקע ומציאות או היעדרות יערות או מקורות כ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל