ג. שינוי מושג "הנגב" לאור תפישת (perception) הזמן

המושג ' ינגב '' לא הוגדר בשום מקום הגדרה אובייקטיבית , ואולי גם אינו ניתן להגדרה כזו . ( בעבודה זו הוגדר איזיר מסוים אד הגדרה זו היתה שרירותית במידת מה ) . נראה שהמושג אף עבר שינויים במרוצת התפתחותה של ארץ ישראל במאי ; האחרונה , וב ; נתפש בצורה שונה על ידי מספר גורמים שהם : האימפריה העותימאנית , הבדרים המקומיים , שלטונות המנדט הבריטי וההתישבות היהודית , לגבי העותימאנים היווה הנגב אזור שולי ושומם , מרוחק ממרכז האימפריה וחסר חשיבות , אשר אפילו מסים לא ניתן לגבות מתושביו . לקראת סוף תקופת שלטונם חל שינוי בגישתם עם עליית חשיבותו האסטרטגית של הנגב לאחר פתיחת תעלת ~ סואץ ( , ( 1869 וקביעת הגבול בין מצרים וארץ ישראל ( . ( 1906 לקראת מלחמה העולם הראשונה הם מתחילים להשקיע מעט מאמצים באזור בתהלם השלטה סדר ובטחוו וסלילת קווי תחבורה יבשתית ובעיקר מסילות ברזל . לגבי הבדוים היווה הנגב עם כל תנאיו הקשים תחום מחיה , אולם לא בתור תוכו של הנגב , אלא באזור גבול בין תהום המושב ותחום הנדודים . על כן אין בדויי הנגב נחשבים כבדוים טהורים במלוא טובן המלה , כאלו החיים בלב המדבר ועוסקת בעיקר בגידול גמלים , תפיש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל