תקציבי הישובים בלא"י לשנה הראשונה* (אוקטובר - 1946 אוקטובר 119+7