ה. מקורות קיום ותעסוקה

- 1 חקלאות . K השטח בדונם םירוש השמת בדונם של הישובים השונים מופיע בטבלת השטח שלהלן . הטבלה מבוססת על מקורות רבים שלוקטו וצרלקו בין השנים . 1939 — 1948 נמצא סתירות קטנות בין המקורות השונים בציון גודל השטח של הישובים , אולם באופן כללי ניתן לומר ל & י נתוני שנת 1947 שהם המלאים ביותר כי השטח לישוב מנ בדרך כלל בין 5000 — 1500 דונם ובמקרים מסוימים . כמו בארות יצחק ( 11 , 500 דונם ) ורוחמה ( 8 , 500 דונם ) השטחים הם גדולים יותר . לקראת 1947 8 ניכרת מגמה של ירידה בגודל השטח לישוב עקב חלוקתו לישובים נוספים כמו במקרה של גבולות למשל . מה ניתן להסיק מגודל זה של השטחים ? nrrrr q שטח גדולות / עקב המחסור בסים היה צורר כיחידות גדולות לעיבוד אכססנסיבי * ההבדל בולט בטבלה של תכניות משק טעךסיות לאזור הדרום ( ראה להלן ) . אפילו באזור עצמו ההבדל בגודל יחידת משק בין אזורים עשיר מים ודלי מים נע כין 28 דונם ברוטו ל 67 דונם , מהם בסוג א ' הכל בהשקיה ובאזור בי 50 דונם מוקצבים לכלתה בעל ורק כ 10 דונם להשקיה . . 2 הצליל להשאיר חלקות כור גדולות מדי שנה כדי לא & שר התחדשות הקרקע , ב . שימושי קרקע הטבלה הכאה מד...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל