טבלה 7 נתונים על האוכלרסיה (ל-30 בספטמבר בכל שכה£*