ד. האוכלוסיה המישבת

ב . הרכב האוכלוסיה מוב « ות בזת שתי טבלית מפורטות יותר המראות את הרכב האוכלוסייה בתור ישוב ותיק — דורות יבישזב צעיר — בארי , 1947 - 3 כאשר ההבדל הבולט ביותר בין השנים הוא במסקר הילדים הגדול יותר בקיבוץ הוותיק . בשני המקרים במצא שמספר הבכרים עולה על מספר הנשים . בבארי 3 ראה מספר נדול מאד של חברים מחוץ למקום שהועסקו , כפי שצויז , בנוטרות , בטתון , הכשרה ממושכת , פעולות ציבוריות , חופש ממושד וריפוי . , 1 הגרעינים המישבים רצופה ב : את טבלה שאינה שלמה לחלוטין אשר נבנתה על פי מקורות שלנים — עתונות , ספרות וראיונות , הנותנת לנו תמונה חלקית על אופי הגרעינים המישכים . חלק מן הגרעינים נוסדו מסקר שנים די גדול לפני עלייתם להתיעבלת בנגב במ 5 ת מ 5 על המים בנגכ הצפוני ( מפה 22 ) ניתן לעקוב « חר המשכה של תכנית זו בשלביה הבאים , לאחר המלהמה , וכדוגמה אםשר להביא את נגבה — , 1933 רוחמה — 1937 ומשמר הבגב — . 1938 הרכב האוכלוםיה m לרוב סאבשי עליית הבוער מארצות אירופה שובות כגון — גרמניה , רומניה , אוסטריה וכר אשר אליהם הצטרף לרוב גרעין של ארץ ישראלים כמו ברביבים , שובל , גבולות , אורים ועור . הגרעין נוסד ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל