ג. גילוי ושימוש במקורות המים

. 1 נסיוגות ממשלת המנדט בימי ממשלת המנדט לא נעשו מאמצים ראליים לשמם לגילוי מי תהום בנגב , אף על פי שכמה מחקרים גיאולוגיים ותידרולוגיים לא שללו את האפשרות למצוא מי תהום בכמויות ניכרות . הסתבר כי לא כל מי השטםתית הזורמים בנגב הצפוני נשפכים לים דרך נחל עזה וחלקם נאגר כמייתהלם . כן IDT היה ממחקרי הגיאולוג בלייק כי מי השטפונות של כל צפון הנגב הבאים מהאזור ההררי של סביבות חברון אינם אלא חלק קטן מן הכמןת הגדולה היורדת בחורף על הר חברון . הוא הסיק מכד שמים רבים זורמים דרך שכבות תת קרקעיות לעבר חוף הים , ועל כן קיימת אפשרות לתפסם אם יתבצעו קידוחים עמוקים במקומות מתאימים . קדיחלת ביצעו בנגב עוד לפני מאורעות - 1936 — 9 באחת מהן , באבו סמארה בדרך עזה — בארישבע הגיע המקדח הממשלתי לעומק 350 מי , אולם מי התהום היו מלוחים . לדברי בלייק הכילו מי התהום בק " מ ה ל 2 וה 35 מעזה ב 2 . 500 מ "ג כלור לליטר . " קדיחות נעשו גם בימי המאורעות , בעצם ימי הדיון של הוועדה המלכותית בדבר חלוקת הארץ . מבצעי הקדיחות היו פועלים עבריים שלא נרתעל מעבודה בלב אזור מאוכלס בדוים . לפי דו " ח ועדת פיל בוצעו עד 1938 ? 13 ק...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל