ב. קשרים עם הסביבה והעורף הישובי

. 1 התחבורה . K תחבורה ציבורית מפאת הריתוק וחוסר דרכים מתאימות נזקקו אנשי הישובים באזור לאמצעי תחבורה מגללנים . בדרר כלל היו הדרכים גרועות וביחלד קטעי הכניסה מן הכביש הראשי אל המשק להם שהילו את הבעיה העיקרית . הדרכים היו בלתי סלולות ברובן ועליכן היו הישובים מנותקים בימי הגשמים , עד לנקודה הסמוכה ביותר לכביסה לישובים היו האנשים מגיעים בדרך הראשית בדרך כלל באוטובוסים ערביים , בטרמפים בשיירות של הצבא הבריטי היורדות למצרים וכן ברכבת שנסעה לאורר החוף , מאוחר יותר התל שירות אוטובוסים של " דתם יהלדה " מגיע עד לישלבי הדרום והנגב הצ & לני . הפתרון העיקרי שנמצא אז היה דוקא תחבורה פרטית , במשאיות או בטנדרים השייכים לישובים . הם היו מקשרים & TM למרכז הארץ וכן מביאים אנשים מהכביש הראשי אל פנים הקיבוץ . ב 1944 נערכו דיונים עם מושל מחוז עזה מקגי בנושא זה . הוסבר לו הצורר בשני קווי אוטובוס לגת ולקבוצת הישובים — דורות , רוחמה , ביר חיים ( ניר עם ) וסומסום ( גברעם ) , הדבר יביא לחסכון כי כל נקודה משתמשת במשאית . המושל השיב כי הוראות הממשלה בענין זה הן שלא להוסיף קווי אוטובוס בתקופת המלחמה מטעמי חסכון ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל