א. איתור, מיקום וצורות הישובים

, 1 איתור ומיקום ראשוניים וצורות הישובים על איתורם ומיקומם של הישובים העבריים שקמו בנגב משנת 1939 ואילך אי אפשר לדבר במובז הקלסי של מונתים אלו . גורמי איתור ומיקום כגון טופוגרפיה , קרקעות , תמרי בניה , מקוחת מים , תחבורה ועוד לא מילאו תמיד תפקיד קובע בבחירת האתר להקמת הישוב ( ראה פרק 6 סעיף גי ) . קביעת האיתור והמיקום היתה מותנית בדרך כלל לא בבחירה חופשית אלא במקום הקרקעות שנרכשו על ידי קק " ל וכפי שצוין קנתה קק " ל מה שאפשר , מכל הבא ליד , ללא התחשבות בשיקולים של טיב , מיקום או מתיה משום כד נמצא לעתים ישוב שנועד להיות חקלאי יושב על קרקעות שאיבן טובות לחקלאות לאין לידו מקורות מים מספיקים אפילו לשתיה . בתכנון הישובים היתה התחשבות בתנאים פיסיים מסוימים , אולם לא תמיד היה הידע הדרוש מספיק - היו נסיונות רביים , חלקם רומנטיים , להשתמש בתמרים מקומיים כמל בוץ עם קש ובלי קש , בוץ עם 15 ° / 0 מלט זעלד ( ראה נגבה ורוחמה תמונות מסי 4 ו . ( 5 כשהגג עשוי פת והמבנים משמשים ברפתות ולעתים אף למגורי אנשים כקיץ ( בבארות יצחק למשל ) . בגת נבנו הבתים הראשונים שנקראו " בתי קובקריט" — משכבת בוץ " סנדויץ " ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל