הבריכה העליונה ברביבים שיועדה לאגירת מי שטפונות (.(1945 הבסיון לא עלה יפה