חלק ד תוצאות ההתישבות היהודית בנגב ודרום ארץ־ישראל עד לשנת 1948