ז. הישובים שנוסדו ערב מלחמת השחרור

בהמשך למגמה שהנחתה את יסוד 11 הישובים מוקמות בי " ז בשבט תש "ז ( 7 , 2 . 1947 ) שלוש נקודות בוםפלת והן מבטחים — בין גבולות ונירים , שרשים — היא צאלים בסביבות ואדי שנק . עלומים — על אדמת הזעלה בין באר שבע לרביבים . לפני העליה יצאה ועדת מומחים לבדוק את המקומות וויץ כותב ביומני בהקשר לכך : " רענן חזר אמש מסיורו בדרום ובנ * ב יחד עם ועדת מוסחים שיצאה לבקר את המקומות המוצעים לעליות כיבוש , לדעתו רובם של המקומות המוצעים פסולים להתישבות , חוץ ממדבת ובורייר . אמרתי לו שאם מבחינה זי נדון כדבר , שוב לא יהיה בידנו אף מקרם אחד שיש לעלות אליו היום וביחיד הנגב שיש לחכות עד שיונחו הצינורות ויובאו המים , אולם מדובר בעיקר בכיבוש , בהגדלת מספר נקודותינו בנגב , ומבחינה זו אין בודקים את כשרותה החקלאית של האדמה . אם אין בה צורר בשעה זו אתנגד נם אני לכל עליה שהיא ' / ( ההדגשות שלי . ר . ק . ) בי " ב אלול , תש " ז , 28 . 8 . 47 עלה על הקרקע הישוב שדה עקיבא — היא גבים , הישוב האחרון השייד לתקופה הנדונה בעבודתי הוא ח ל ו צ ה — שעבר מאוחר יותר דרומה ושינה שמי למשאבי שדה , ישוב זה עלה גם היא על שטח שלא התאים ביו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל