ו. הקמת אחד־עשר הישובים

רעיון אחת עשרה הנקודות הועלה עם פרסום תכנית החלוקה של מוריסון ביילי . 1946 הכוונה היתת להקים " עמדות " שיהפכו במרוצת הזמן לנקודות ישוב מבוססות * אחת עשרה העליות ביום אחד היו מבצע שלא היה כדוגמתו בתולדות ההתישבות בארץ עד אה במשך מספר חדשים ריכז מטה מצומצם משותף למוסדות המישבים ולהבנה » ת האמצעים לביצוע התכנית הבדולח . המעמסה הכספית נפלה על הקרנות הלאומיות — הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד , ובורמים רבים סייעו לביצוע . כמו חברת " מקורות " , " סולל בונה " ועוד . ייחודו של המבצע היתה הסודיות שאפפה אותו וגורם הפתעה , הידיעה על העליה נמסרה ל 11 גרפים התישבותיים מכל הזרמים , שרובם ישבו כבר במושבות כפלוגות עבודה , ומיעוטם עדיין כגרעיני מער במסגרת הפלמ " ת . על כל גוף היטל להתכונן לעליה מיידית להתישבות בנגב , ולהכין פלוגה בת 25 הברים ו 5 חברות שתהווה את החלוץ לישוב החדש . גם המתישבים עצמם לא ידעו מהר מקום התישבותס ורק יומיים לפני התאריך שנקבע , מוצאי יום הכיפורים תש "ז ( 6 לאוקטובר 1946 ) הגיעו כל הגופים לניר עם ומשם פיזרו לפני הצום אל נקודות המוצא , בהם היו מרוכזים כבר הציוד והאספקה . העולים ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל