ה. פרשת המצפים

להקמת המצפים היתה מטרה כפולה : מתד גיסא הרצון לבחון את תגובת הבריטים על התישבות יהודית באזור אסור , ומאידך גיסא , לימוד התנאים ועריכת נסיונות בתחומים שונים כדי ללמוד מהם על התישבות יהודית בנגב בקנה מידה יותר נרחב בעתיד . בתחנות בסיון אלו שהוקמו בשלושה מקומלת בעלי סוג קרקע ואקלים שונים זה מזה היתה הכוונה לבחון תנאי קרקע , אקלים , חקלאות ומים באורח ש י ט ת י , דבר שלא נעשה קודם לכן . בתזכיר שהוגש על ידי יוסף ויץ בתשי ' ג הוא מסרט את התכנית הבאה לגבי המצפות ; / , הקמת 10 מצפות במשך תש " ג . 2 בנין המצפה — יהיה חצר מוקפת הומה ובה שני חדרים , מגדל בטחון בן קומותיים , חדר אוכל ומטבח , חדר לנשק , חדרי שירות , סככות לכלי עבודה ובהמות עבודה . 3 הכרחי לספק למצפה מי שתיה על ידי קידוח , או אגירת מי יגשם בבריכות . . 4 בכל מצפה יהיו 12 — 10 עובדים שתפקידם יהיה . - עזרה למודד בשעת מדידת הקרקע הנרכשת , חריש ועיבוד הקרקע , עבודות נסיין , טיקול במשק בית , שמירה . אם אפשר יהיה להסדיר נוטרות רשמית , יצטרפו עוד < 5 — 4 . 5 העובדים במצפה יחשבו כעובדים אצל המוסדות ויקבלו שכרם הקבוע , יומי או קבלני . המצפה שי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל