ד. הקמת ישובים בימי מלחמת העולם השניה

מן האמור בפרקים הקודמים אנו למדים שפרט לחנה ברוחמה , לא נוסדו ישובים בנגב למרות רכישות הקרקע עד לשנת . 1939 הקיבוץ הראשון שבוםד באזור היה נגבה שעלתה על אדמתה ביילי 1939 לאחריה עלו על פי סדר כרונולוגי : דורות בדצמבר , 1941 גת במרס , 1942 גברעם באוגוסט , 1942 ניר עם ובארותייצחק בינואר ? OVHTT 4943 בדצמבר 1943 ורוחמה במרס , 1944 ( ראה מפה . ( 9 הנקודות הב " ל לא עלו באורח פרטיזני . הוכבו להן מראש תכניות משקיות מפורטות על ידי הסלכנות היהודית , תקציבים , תכניות קידוחים ואספקת מים וכן נערך סיור בשטח . דוגמה לכך נראה בפרטיכל מישיבת " הועדה לתיכון ההתישבות החדשה" מיום " 13 . 1242 שם אנו למדים כי : . 1 על קליבנר ממשרד התכנון הוטל להכין תכניות משקיות לבאר שבע , ניר עם , בארות יצחק , גברעם ורוחמה וכן לסייע בשטח . . 2 על המחלקה הטכנית של הסוכנות הוטל להכין תכניות ותקציבים מפורטים לפי המצב כיום בשביל מחנות נ א . באר שבע — לשלושים איש עם אפשרית הרחבה לחמישים . ב . רוחמה — כנ " ל . ג . בברעם — לחמישים איש . ה בארות יצחק — לחמישים איש . . 3 על משרד ההשקאה הוטל להכין תקציב מפורט לקידוחים וסידור מי שתיה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל