ג. רכישת קרקעות על־ידי הקרן הקיימת לישראל

הרכישות של קק " ל בנגב החלו רק בסוף שנות ה 30 וכבר עמדנו בפרקים הקודמים על עמדתה השלילית לגבי רכישת קרקעות בנגב קלדם לכן . הרכישה לאתר תקוםת המאורעות נעשתה באמצעות משרד פרטי שנקרא " משרד צוקרמן " * שהיה בראש המשרד עמד יואב צוקרמן מגדרה , כשעשהאל אחיו סייע לו בפעולות הרכישה ברהבי הבגב , אחראי על הקניות באזור הדרום והבגב ושכן בתל אביב , כשהחל המשרד לפעול הוםסקה כמעט הקניה הנורטית , כנראה ביזמת המוסדית , יחד עם יואב צלקרמן היה צוות עובדים שפעל בבאר שבע ובעוד , והוא ביצע את הקניות לא כפק ^ ד אלא תמורת אחוז מסוים מכל דונם שבקנה , חברת " הכשרת הישוב " המשיכה גם היא בקניות מסוימות שחנקין היה קשור בהן : כל המשרדים היו כסופים למנהל מהלקת הקרקעות בירושלים ועל חבר העובדים בכל אזור הוטל להכיר את בעלי הקרקע , היחסים ביבם לשלטונות ובינם למנהיגים הערבים , לדעת אח נכסיהם ומצבם הכספי ולבוא אתם בדברים בכל הנוגע למכירת קרקעות שלהם עצמם או של אחרים , אבשי משרד צוקרמן נסתייעו יותר מאוחר באנשי המצפים והקיבוצים שהתישבו באזור ועשו זאת בתוקף תפקידם כמות ' תארים , ( ביניהם בבי מוטילוב , מיכאל תנגב י צבי ברוומ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל