ב. באר־שבע ועזה בשנים 1939—1948

בנפת באר שבע חלה התפתחות די קטנה בשנים אלו . אם כ 1931 היתה האוכלוסיה בנפה טלה 51 , 082 נפש הרי שעד 1944 נמצא עליה של כ 2 , 600 נפ : בלבד , ל , 53 , 700 כעוד שהצפיפות לקמ " ר נשארת 43 נפש לקמ " ר כפי שמצאנו אף ב ; 1931 לעומת הצפיפות הכללית כאדץ שעלתה 40 . 6 - 8 נפש לקמ " ר ל 67 . 1 נקש לקמ " ר , בעזה מסתמנת עליה גדולה במםסר התושבים בתקופת מלחמת העולם השניה , אם כי קיימות סתירות בע : ין זה במספרים שמביא עארף אל עארף בספרה * יתכן שבמספרים שמביא עארף ב 1942 בג & ת עזה : 126 . 246 לעומת 96 , 596 ב , 1939 הוא כולל את הפועלים היהודיים והערביים שעבדו בריכוזי הצבא הגדולים באזור והקימו שם בניינים וביצורים רבים , כי לא יתכן לזקוף בידול זה על חשבון ריבוי טבעי בלבה לטענת ברסלבסקי . מכל מקום , אנו מוצאים ב 1944 בנפת עזה אוכלוסיה של 137 , 130 נפש וצפיפות גבוהה למדי של 123 . 5 נפש לקמ " ר לעומת 79 . 1 נפש לקמ " ר כ * . 1931 אוכלוסיית העיר עזה עצמה מנתה ב 32 , 500 1944 נפש , רובם הגדול ערבים מוסלמים , בבאר שבע באותה שנה גרו בסד הכל 6 , 000 נפש . " לסי אומדן משנת : 1946 בעזה — 37 , 940 נסש ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל