יג. אופי רכישת הקרקעות על־ידי יהודים 1917—1939

בתקופה זל היתה עמדתה של קק " ל לגבי רכישת קרקעות בנגב בדרך כלל שלילית . * ' מי שעסקי בכר היי בעיקר חברת " הכשרת הישוב " ומשה סמילנסקי כשהם מבצעים את הרכישה עבור יהודים םרטיים למעשה ( ראה לעיל ) . עליםי דברי סמילנסקי הושג , כפי שצוין כבר , הסכם בין חנקין שעמד בראש פעולות הרכישה לבינו , על פיו ימציא סמילנסקי את הכספים וחברת "הכשרת הישוב " תבצע את הקניית . " ב 1926 פתחה חברת " הכשרת הישוב " משרד בבארישבע כדי לברא במגע עם בעלי קרקע בבגב . אותה שנה הועברו לראשונה י ^ ני שטחי קרקע לידיה : 800 דונם ממזרח לעיר באר - קובע , ה 400 דונם ממערב לה . נעשו עוד התקשרויות לרכישת שטחים שונים בסביבת באר שבע , אולם לא היה הפושר לפעילות אלו בבלל מאורעות 1929 והו חודשו רק ב 1934 כשבפתח המשרד בבאר שבע מחדש . ביחס לרכישות באזור עזה אנו שומעים על פעולותיו של יהודי פרטי בשם מ . גילח מתל אביב , שעסק בכד בשנים 1921 — 34 ללא תוצאות ממשיות , *** הבהלה לקרקע שאחלה בשבות השלושים בחוגים יהודיים פרטיים שונים הגיעה גם לנגב והחלה תביעה לקניית קרקע . את החלק החשיב ביותר בתנועה זל תפסי קבוצות יהודים מאנגליה ומדרום אפריקה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל