יב. חתירתו של ת.ל. זיססו לצ'ארטר על הנגב

זיססו היה בנו של עורך עתון ציוני ברומגיה שסיים את חוק לימודיו בקייבנברית' וכששהה בנגב לרגל התעניינות ארכיאולוגית החליט כי חבל זה בהיותו בלתי מיושב מיועד להיות בית קיבול לפליטים . ןיססי שנפגש עם ברסלבסקי בנובמבר 1937 סיפר לו כי מאז התפרסם די " ח ועדת פיל הוא עוסק בלי הפסק ב " רכישת הנגב " , רעיונו היה ישוב 30 — 35 , 000 פליטים יהודיים ב » שר קו התחום נקבע לפי דלילות התושבים , באר שבע נותרה מחוץ לתחום-עזרו בידו שני חברים , ג ' - מ . גוייר וס . הנדריקס והוא הצליח לעניין בתכניתו הרבה מחברי הפרלמנט , משרד המושבות ואישים כגון גיארויס שתמר בו , פרופסור דרייוור ועוד , רכז את יו " ר ועדת הפליטים אנטוגי דה רוטשילד , באמצעות שיחות וכתיבת מאמרים רבים בנושא בעתונות האנגלית , יחד עם שני חבריו הוזמן להופיע ב & ני ועדת וודהד שאסםה את כל הפרטים המצויים על הנגב . ב 18 במאי 1939 ניתנה לו הזדמנות לנאום בחדר אסיפות 10 של בית הנבחרים הבריטי לפני חברים רבים של הבית המיצגים מפלגות שונות , אולם המצב הפוליטי באותם ימים היה מתוח והפוליטיקאים הבריטים הששו מסיבוכים בעולם הערבי . זיססו נפגש נם עם וייצמן ומסר לו הע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל