יא. "השומר" ושאיפתו לנגב 1939-1917

חברי " השומר " נשאו עיניהם מתמיד לרעיוז של הקמת " ישדבי גבולות " בנגב הרחוק , בפברואר 1924 אורגנה משלחת ראשונה מטעם " השומר " לסיור בערבה , דרום עבר הירדן . מפרץ אילת והנגב , כדי לבחון את התנאים והאפשרויות להתפשטות הישוב העברי עד לים סוף . בקונגרס הציוני הי " ד בווינה ב 1925 הביאה רחל ינאית את התכנית לםני ועדת ההתישבות של הקונגרס ווייצמן הבטיח את עזרתו , זאכז בבואו לאחר הקונגרס לארץ ישראל העמיד לרשות ועד הנגב את היועץ סיריל הנדריקס ( יהודי אנגלי מומחה לשאלות השקיה ומים שהוזמן כדי לחוות דעתו על עמק החולה ) , כדי שיעבור גם בנגב ויחווה דעתו על תנאי המים והחקלאות . המומחה סייר בואדי אל מלח , אל משאש , עסלוב ' , עוגיה אל חסיר , חלוצה , אבו הריירה , ואדיישלאלה , חאךיונס ועוד ורשם בקווים כלליים את תכונות הבארות שמצא בדרכו , עומק מימיהן , טיב המים וגודל השטחים המצומצמים הניתנים להשקיה מהן . כן ציין היכן רצוי לחפש מי תהום . את הדו " ח הראשון הגיש ב 29 , 3 , 26 ואת סיכומו באוקטובר . 1926 באותה תקופה הוגשה תכנית הנגב גם לולעד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים והוא בחר בוועדה שתסייר שלושה ימים...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל