י. פעולותיו של משה סטילנסקי בנגב

בשנות ה 30 היה סמילנםקי אחד מגואלי הקרקע החשובים בארץ , ובעלי הון רבים נתנו בו את אמונם וביקשו לרכוש באמצעותו קרקעות . סמילבסקי פנה לחברת " הכשרת הישלב " , קנה ממנה שטחים מהקרקעות שנרכשו בנגב להעבירם לדורשים , סמילנסקי מספר שהתעניין בנגב מאז היותו בארץ , אולם בפעולה מעשית החל רק ב 1932 כשהוזמן על ידי חנקיו לשתף פעולה . לפי תנאי החוזה ביניהם הוסכם שסמילנסקי ימציא כספים לקניית הקרקעות בנגב , וחברת " הכשרת הישלב " תמשיך ברכישתן , בא כוח החברה בבאר שבע היה תירם דנין ובא כוחו של סמילנסקי עמינדב אלטשולר . בשנים 1933 — 5 נרכשו עבורו קרקעות במקומות הבאים : בא סיר , דרומית מזרחית לבאר שבע . ( ראה מפה מסי (; 6 במדיבח ; בדרך לחורבות כורנלב ; מצפוך מערב לבאר שבע , בדרך לעמאירה וחאן יונס ; בחזעלה ו בעסלוג / שם נרכש השטח הגדול ביותר , כל הקרקעות נמדדו על ידי המהנדס ז . ליסשיץ ובחרשו חרישה כללית . כמבין  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל