ט. תכניתו הרחבה של יהושע חנקין בנגב, 27—1925

הרוח < mq ברכישת קרקעות " הכשרת הישוב '' בנגב היה יהושע חנקין . ביהוד גברה התעניינותו בשנת 1925 לאחר סיור בקרקעות א סיר , עמארה , עסלוג ' ועוד שהוצעו למכירה . לאחר ביקור זה נמלה בלבו תכנית רחבה לגאולת קרקעות בשבי עברי הירדן , אותה הציע לראשונה ביום 4 . 7 , 1926 לפני חברת " הכשרת הישוב " . התכנית הרחבה על כל חישוביה התקציביים סיכמה לבסוף בתוכיר שסווג כסודי . בתכניתו אמר חבקין לרכוש במשך 20 שנה 4 מיליון דונם אדמה מהם מיליון אחד בנגב , אותו יאכלסו 10 , 000 חלוצים מתוך סר הכל של 100 , 000 שיאכלסו את כל ארבעת המיליון . על תכנית זו אין שלמעים מאוחר יותר ופעולת " הכשרת הישלב " בנגב נמשכה בקנה מידה מצומצם בלבד . יהודים היו עסוקים באותן שנים בנגב בא סיר , עםלוג ' תזעלה , מד ' בה ובחיירה . אל המודדים נלווה רופא שחלק לבדוים הרוסות חינם . בפרוץ המאורעות נדרשו כל היהודים לצאת מהנגב , וכן חדלו להגיע בסנטים מחו " ל . על הקרקעות החלו לעלות אריסים ומסיגי גבול וסמילנסקי לא היה באפשרותו למנוע זאת . ההפרעות גכרו עם פרסום " הספר הלבך , סמילנסקי פנה אז לקרן הקיימת לישראל והציע את גאולת השטחים , הקרן הקיימת ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל