ח. הקרן הקיימת לישראל וקרקעות הג'יפתליק באזור רפיח 1925

ב 1925 הציעה הממשלה למוסדלת הלאומיים חכירה ל 99 שנים של קרקעות הגייפתליק המשתרעים מדרום לחאךיונס ועד לגבול המדיני עם מצרים . שטחם הכולל היה 90 , 000 דונם , מהם 18 , 000 מעובדים על יידי ערבים . למוסרות היצעי אפוא כ 0 , 000 ל דונם . ביוני 1925 נשלח ד ' יר זגורודסקי לבדוק את טיב הקרקעות ולאחר סיור על שברע הגיע למסקנות שליליות . בדו " ח שהגיש ללשכה הראשית של קק " ל הדגיש כי כל הקרקעות הראויות פחות אי יותר לעיבוד חקלאי נתפסו כבר על ידי תושבי חאן יונס באר שבע , רפיח ובדוים שונים ב 5 השבים האחרונות , גם שטחים אלו הם ' ה & רי מים וגרועים למדי . מה שבותר הן רק דיונות בודדות , על סמד דו ' יח זה הודיע אטיבגר מטעם קק " ל ב 1 . 7 , 25 לקולנל קיש , מנהל המחלקה המדינית של התנהלה . הציונית , שאין לקרן הקיימת עניז בקבלת שטחים אלו , בכלל נראה ע " פ תיאלרי טהון את פעולות " הכשרת הישוב " בנגב , כי עמדתה של קק " ל לגבי גאולת קרקעות בנגב היתה שלילית בהחלט , "  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל