ז. דוחמה בשנים 1917—1936

כפי שנמסר בסעיף הקודם על רוחמה ( 1917 — 1911 ) גורשו אנשיה ע " י השלטונות התורכיים באוקטובר 917 נ , יום לפני הכיבוש הבריטי להחלה נשדדה ונהרסה . לאחל מלחמת העולם הראשונה רבץ על רוחמה נטל חובות עצום . בנק אס " ק תבע את רבע מיליון הקרבק שהשקיע ברוחמה בימי המלחמה , ואילו אדמת רותמת על מטעיה , בניניה ובארה לא הוערכו בסכום העולה על 200 , 000 פרנק . האדמת הופקעה בחלקה מרשות אגודת " שארית ישראל " לרשות הבנק , ובחלקה ציפתה לבוא בעליה הראשונים , חברי האגודה , לארץ . השטחים המרוכבים בידי אפ " ק נמסרו להנהלתו של משה נוימן , איכר מעקרון שיציל את אשר ביתן - תחת העצים שנעקרו בזמן המלחמה ניטעו חדשים . ב 1920 היו כמקום כ 30 פועלים וב 1921 ירד מספרם ל < 18 מ 7 , 000 הדונם השייכים לחנה עובדי 1 , 250 דינם בשקדים , כרם זיתים , ואקליםטוסים , יתר האדמה נמסרה בחכירה לערבים בתים שגידלו בעיקר שעורה ומעט חיטה . ( ראה מפה . ( 7 היחס בין הפועלים וההנהלה היה בתחילה טוב יהתקיימי יחסי הברה ותרבות מפותחים , אולם התנאים השתנו לרעה . הקועליס שגרו בבתי חימר ולוחות דקים שאינם מגינים מקור וגשם בצפיפות של 6 נפשות בחדר ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל