ה. ארגון "באר שבע החדשה" אומר להתישב בעוג'ה אל־חפיר 3—1921

ארגון זה צמח בשנים 1921 — 3 ומציין התעוררות להיאחזות ממשית באדמת הנגב . הוא הקיף 300 משפחות ואמר ליסד התישבות חקלאית המבוססת על משק חלב , גידול צאן , עופות ופלחה . הצורה ההתישבותית תבוסס על יסודות פרטיים ועזרה הדדית . בראש הארגון עמד הרב צבי גליק , ובשאיפתר של ארגון זה התעניין מושל באר שבע בימים ההם . הלא הציע להם לרכוש את קרקעות עםלוג ' אןלם אלו נשאו עיניהם משום מה לקרקעות עוגיה אל חפיר בסמוך לגבול מצרים . 3 שניס לפחות טיפל הארגון בקניית קרקעות עוגיה , אד לכלל התישבות לא הגיע .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל