ד. ישוב יהודי בבאר־שבע וסביבתה 1917—1939

ב 1923 מוסר אייזבברג דו " ח מסיור באזור באר שבע . הוא מצא בסביבה הרבה אדמה פנויה וזולה ( במחיר 10 — 5 פרנק לדונם ) ולדעתו אפשר לקנותה מהממשלה ובם מהבדוים ושני הגורמים ישמחו אם תהיה התישבות יהודית . אשר לאפשרויות הקמת ישוב יהודי מצאו אייזנברג ומשלחתו כי אם יושגו מים ניתן יהיה לגדל ירקות ומספרא רכז לנצל את הרפת לזבל להשבחת הקרקע , את השטת אפשר לקבל במישרין מהממשלה , ומצב תבטחו ! בעיר הוא טוב מאד , נראה לו שיש עתיד טוב לגידול דגניים , ביחוד בשנים גשומות , בהן היבולים טובים והמחירים גבוהים מאלו שמקבלים בגלילי בראה לו שבאר - שבע היא המרכז היחיד בכל הסביבה ואם היהודים יקימו שם ישוב יהיו שליטי המרכז והסביבה , לכן הוא ממליץ להקים שם ישוב מיה לפני שיקדימו אחרים . ב 1926 מוסר מדרשי * על הישוב היהודי בבאר שבע הכולל שתי משפחות ותיקות בעלות טחנת הקמח , שוחט תימני , חנווגי . סגדלר , חייט ובעל מלון , אליהם הצטרפו באותה שבה שליהי ארגון שהוצע לו להתישב בנגב . הם התישבו בבית שנשכר . האנשים היו בעיקר מודדים , פקידים ועוזריהם . כשנפלה הברה שהיהודים רוצים לקנות אדמות בסביבה הומטרו עליהם הצערת רבות מצד עי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל