ב. תכניתו של יבנאלי 1918

תכנית וו היתה מכוונת ליצירת בסיס כלכלי לאומי בדרומה של הארץ ( על חוף הים , אולי ברפיח ) . היא כללה הצעה להקמת עיר בת 100 , 000 בתים עם מגרשים כני 10 — 5 דונם האחד , הנקודות העיקריות כתכנית , פרט ליסוד העיר היל : . 1 בניית נמל גדול לידה . . 2 חיבור העיר החדשה במסילת ברזל למזרח הארץ עד למסילה החג ' אזית , לירושלים , לים המלח וליריחו , והמשכה מיריחו צפונה לטבריה ולגליל העליון , . 3 חיבורה באמצעות כבישים לבאר שבע , רוחמה וישובים אחרים כדרים "לשם מירוץ אוטומובילים ועגלות ביניהם " , , 4 הקמת תחבת נסיונות מרכזית לחקירת צרכי החקלאות בדרום הארץ , . 5 כריית בארות בנקודות רבות בדרום מחוף הים ועד לערבה , . 6 יסוד מושבות עובדים ליד בארות אלו שתושביהן יעסקו במקנה ובצאן , בגידול עופות , דבורים וירקות , יחקרו את התנאים , ויכשירו את הקרקע לזריעת חיטה וקטניות , ל - יעור שטחים גדולים בדרום כעצי יער ובעצי סרי המתאימים למקום , , 8 התחלת נסיונות לחשוף את אוצרות ים המלח וניצולם והרחבת הבסיובות הלל : לדרגת " חרושת מינרלים מרובת עובדים " . לראשונה א : ו רואים כאן מחשבה להקמת ישוב עירוני בדרום הארץ רכן להתבססות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל