פרק 4: תכניות ונסיונות התישבות יהודיים בנגב 1939-1917