*16 השקיית עץ חרוב ברביבים. צלחת גרולה נחפרח מסניב לכל שתיל לא*סוף מ* הגשט>ם