.10 בית־אשל ב־.1947 הישוב יצא מוזחימי המצפה הנמצא במרכז התמונה, והתפרש על השטח שמסביבו- כראיס גס שטחי הנסיונרת התקלא"ם