.9 רביבים, מראה המצפה ב־.1944 למסה המערה בה התגוררו אנשי המצפה בימים הראשונים