ה. יחס שלטונות המנדט והרשויות היהודיות להתישבות יהודית בארץ ובנגב

נושא זה בוגע לתחילת הממשל האזרחי בארץ ב , 1920 אס כי במאי 1918 בשלחו כאמור שבי מומחים בריטיים , קפסייז יוסטרופ וקפטיין יאנג , על ידי הממשל הצבאי הבריטי לסקור את הקרקעות הראויות לעיבוד בדרום ארץ ישראל . ביומנם הם כותבים כי עברו בשטחים בסביבות אשדוד , מגידל , עזה , חאךיונס , רפיח , עמאיה , הוג / גימאמה , חוליקאת , פלוג ' ה ועוד . הם דיווחו על גודל השטתים המעובדים והניתנים לעיבוד בכל אזור . ביומנם איז מסקנות סופיות . בשנים 1920 — 21 מציין דה לימה ( שהיה באותו זמן מנהל קק " ל ) בתזכיריו השונים » שבי גושים גדולים שקק " ל חייבת , לדעתה להתאמץ להשבתם : שטחי הקרקע הגדולים בנגב ( השטתים העירוניים של הפטריארך היווני בירושלים . הנימוקים העיקריים לרכישה בננב היו מציאות שטחים גדולים מאוכלסים במידה קלושה שמחירם הרבה יותר זול מאדמת העמק ואפשר לעשות שם נסיין של התישבות אכסטנסינית על 0 ני שטחים גדולים כסי שהציע וילקנסקי ( ראה להלן ) , גם חברי ועד הצירים הראשון בראשיתו של ליצסן החלל מיד עם בלא ? ארגה במאמצים לרכישת קרקעלת בנגב ומאמציהם עלו בתוהו מאחר ולא הוכשרה עדיין השעה לבצע שם קביות גדולות * באוקטו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל