ד. הבדוים בנגב בין שתי המלחמות

לסי אומדגס של השלטונות הבריטיים מנתה נסת באר שבע ב 51 , 083 1931 נפש , מהם 3 , 101 יושבי קבע , רובם תושבי העיר באר שבע , והיתר היו נודדים או נודדים למחצה , צפיפלת הישוב בנפה היתה 4 נפש לקמ ' יר ( על שסח כולל של 11 , 872 קמ " ר < בעוד ביתר חלקי הארץ הביעה הצפיפות ל 20 לקמ " ר בסוף . 1931 בחצי האי סיני מנתה הארכלוסיה הבדויה 15 , 059 נפש על שטח של למעלה מ 60 , 000 קמ " ר . * לפי מפקד 1931 אנו מוצאים את הפירוט הבא של אוגלו 0 יה לסי מטות : תתראבין מנו 16 , 330 נפש , התיאהא — ; 14 , 163 העזאזמה — ; 8 , 661 ;—התנאגירה 3 , 757 הגיבאראת — ; 4 , 432 הסעידיין — ; 639 ובסה " כ 47 , 982 נפש . מאחר ומספרים אלו מבוססים על אומדן , נמצא לעתים הבדלים בין המקורות השונים , אולם נראה שמפקד 1931 היה די מוצלח , כשחלק מהצלחתו יש לזקוף לכשרר של קצין מחוז באר שבע עארף אל עארף שהכיר מקרוב את הפסיכולוגיה הבדוית . עם הכיבוש האנגלי נסתתמו כמה ממקורות הפרנסה המסורתיים של הבתים בנגב . את מקום הגמל ירשו המכונית , הרכבת והאניה . מחירי הגמלים והסוסים שעלו לשיא בימי המלחמה , עת נזקקל צבאות תורכיה , גרמניה ובריטניה לבהמ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל