ב. באר־שבע בשנים 1917—1939

לסי מסקד 1922 י שנערך על ידי הבריטים , מנתה אוכלוסיית באר שבע 2 , 356 תושבים בהם 98 יהודים . לא בריר מהיכז נלקח מספר זה של היהודים . מאחר ולפי המקורית שעמת לרשותי היה מספרם קטן הרבה יותר בעיר . בסד הכל ישבו בנפת באר שבע לפי המפקד 75 , 254 נפש . למעשה היה זה אימדן בלבד , הנראה מופרז למדי לאור הנתונים . 1931 - D ב 1931 ישבו בנפה 51 , 082 נפש ; אוכלוסיית הקבע מנתה 3 , 201 והיתר מודים . בעיר באר שבע עצמה היו 2 , 959 תזשבים ( ובהם 11 יהודים , מספר סביר הרבה יותר אם כי יש להביא בחשבון השפעת מאורעות 1929 על הפחתת מספרם ) שגרו ב 588 בתים . נראה שלמרות ההתפתחות ושיפור הדרכים העוברות בבאר שבע היא ניתרה עיירה קטנה או כדברי עארף אל עארף כםר גדול , והפיתוח לא היה רב . בין המוסדות שנמנו בעיר — בתייספר , בית חולים , מרפאה ועוד . עארף אל עארף מצייו כי ב , 1929 עקב המאורעות , עזבו המשפחות היהודיות בבאר שבע את המחוז , מכרו כל אשר להן ולא חזרו אליו יותר . עד , 1936 שנת פרוץ המאורעות האחרונים , ישבו בכאר שבע רק באי כוה של חברת " הכשרת הישוב ו וחברות אחרות לגאולת קרקעית בנגב , ( על הישוב היהודי ראה להלן...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל