א. המצב בארץ ובנגב עד פרוץ מלחמת העולם השניה

עד 1920 ראה השלטון הבריטי בארץ את עצמו כמשטר של כיבוש , עד שיוכרע בוודאות למי שייכת הארץ , עם החלטת המועצה העליונה של ועידת השלום ב -24 באסריל 1920 למסור את המנדט על ארץ ישראל לידי בריטניה בוצר מצב חוקי בריר ובאוקטובר 1920 הוקם ממשל אזרחי בראשות סיר הרברט סמואל . מעניין לציין שבמאי 1918 נשלחו על ידי הממשל הצבאי מומחים בריטיים לציונים לערוך סקר של הקרקעית הראליות לעיבוד בדרום ארץ ישראל " הכוונה היתה לשטחים מתאימים לקלחה חרבה אכסטנסיבית לאספקת שעורה וחיטה לצבא ** מ 1920 ואילך החלה האדמיניסטרציה האזרחית וגם שלטונות הצבא לבצע עבודות ציבוריות גדולות בארץ כולה , בנגב היו ההתפתחויות העיקריות עוד מ ל 191 בתחום התחבורה , בתחילה בהשפעת המלחמה ולאחר מכן בשל רצון הבריטים לטתח את הקשר בין מצרים וארץ ישראל . ולאו דיקא מתיך שאיפה לפתח את הנגב עצמו . בסוף 1917 בנו שלטונות הצבא הבריטי דרכים שהתאימו לתנועת משאיות וביניהן הדרך מבאר שבע לחברון וירושלים . כמו כו צוינה כבר המסילה אשר נסללה ממצרים לארץ ישראל , ומסילות נוספות שנסללו על ידי התורכים והבריטים בבגב תוד כדי המלחמה , ההוכחה הטובה ביותר לכד שמסילות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל