חריש בנגב (באזור באר שבע), שנוער לבסס את החוקה על האדמות שנרכשו מהבדווים עליידי "הכשרת הישוב/ 1955