נגבה, ראשרן קיבוצים שהוקם בפאתי הנגב ;.{/939 בתמונה: מראה הישוב ב־947ו, צילום אוויר