חלק ב מראשית המנדט הבריטי עד סוף תקופת המאורעות, 1939-1917