ט. אופי רכישת הקרקעות על-ידי יהודים 1880—1917

0 n תיק , " 1 — 29 / 2 הארכיון הציוני 3 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה והאססה הכללית של אגודת שארית ישראל במוסקבה , מאי , . 1914 . 18 א . ה , 1913 עכל . 13 - 19 תיק , , L 2 — 597 הארכיון הציוני , רכישת קרקעות . 1912 — 14 , 1965 , rn . 20 כרך בי עמי . 342 , 21 ויץ , , 1965 כרך גי , עמי . 1 לסיכום הםעילות היהידית בתקופה זו חשוב לעמוד על האופי של רכישת הקרקעות , מנגנון הרכישה , הרישום וכן גודלן של הרכישות שהתבצעו , עד 1917 התנהלה הרכישה בעיקר על ידי יהודים פרטיים מחוץ לארץ וכן על ידי מתווכים פרטיים מתל אביב כגון שפאק , אביבי ועוד . אנשים אלו קנו את הקרקעות לשם ספקולציה תמורת מחיר של חצי לירה עד לירה תורכית לדונם , לעתים שימשו יהודים כמתווכים בין המוכרים לבין המשרד הארץ ישראלי . באחד מתיקי הארכיון הציוני בשנים 1912 — 14 אנו מוצאים למשל כי מר עמוס מציע לד " ר טהון ( מנהל חברת " הכשרת הישוב " ) את שטחי האדמה כדלקמן : . 1 דימרה — 5 , 000 דונם בקרבת עזה במחיר 30 פרנק הדונם . , 2 בית חנון — 15 , 000 דונם " מפרוז " , ** במחיר 35 פרנק הדונם . 3 בארישבע — - 100 דונם בתור העיר . 6 נפוליאון הדונם . . 4 ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל