ח. רוחמה, 1911—1917

רכישת הקרקע הציבורית היחידה בנפת באר שבע עד מלהמת העולם הראשונה היתה זו של גימאמה ( רוחמה ) , שנרכשה על ידי חברת " הכשרת הישוב " למען אגודה בשם " שארית ישראל " ממוסקבה ב . 1911 האדמה ששטחה כ 6 , 000 דונם נקנתה ב 13 פרנק הדונם מן השיח ' עלי ראש שבט העטאוונה למטה התיאהא , נתעוררו קשיים מצד השלטונות לאישור הקניה * עליה הוקמה בית אשל ב . 1943 מאחר ולא היתה רשומה בספר האחוזה . רק לאחר שרשמו הבדוים את אדמתם בספר האחוזה ואחר כד על שם יהודים שהיו נתיבים תורכיים וכן הופעל לחץ ב "שער העליוך באיסטנבול אושרה הקניה . כשנת 1912 חרשו את האדמות " חריש פוליטי' וב 1913 הציעו ד " ר ריסיו ויד " ר טחון לצבי הירשפלד איש ראשון לציון להקים בקודה ולנהל בה משק עבור ובשם אבודת " שארית ' ישראל " , הוא יצא לשם עם אבן טוב ו 12 איש בעגלות עמוסות מזון וכלי עבודה , לאחר שהסכים להצעה" בראשית 1913 תוכננה חצר רוחמה על שטח של 60 x 60 מ / גדורה בכותל אבנים שגובהו 2 מטר . הוקמו מבנים , הוחל בטיוב הקרקע ובשמירה בגד הסחף , בחפת תעלות ניקוז וביטעו חורשת אקליפטוסים ומטע שקדים . בשנים הראשונות היו הפועלים בתוניס בתנאים ק...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל